Washington "Old Willow" Blue & White Tureen

Stock Number: 4980

Length: 25

Height: 12

Diameter: 24

Circa 1935

Washington "old willow" blue and white tureen.

Price: AUD$165.00

Washington "Old Willow" Blue & White Tureen
Washington "Old Willow" Blue & White Tureen
Washington "Old Willow" Blue & White Tureen