Home » Antiques » Ceramics » Washington, England » Washington “Old Willow” Blue & White Tureen

Washington “Old Willow” Blue & White Tureen

ITEM SOLD

Stock Number

: 4980

Circa

: 1935

Height

: 12

Depth

: 24

Price : $165.00

Washington “old willow” blue and white tureen.